OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Suurten oppilaitosten ja koulutuskuntayhtymien sertifioinnit

Oppilaitosten ympäristösertifikaattia on lähitulevaisuudessa hakemassa suuria ammatillisia oppilaitoksia tai koulutuskuntayhtymiä, joilla on paljon koulutusaloja ja useita fyysisesti erillisiä yksiköitä. Monissa kuntayhtymissä on yhteiset, yleiset johtamisen käytännöt, ja koulutusta johdetaan koulutusaloittain eikä yksiköittäin. Yhdessä yksikössä voidaan järjestää usean koulutusalan opetusta.

Suuren oppilaitoksen kohdalla auditointiin kuluva työmäärä ja kustannukset voivat nousta niin suuriksi, ettei yksi auditoija pysty arvioimaan kerralla koko toimintaa tai kaikkia yksiköitä. Arviointi muodostuu haasteelliseksi myös silloin, kun oppilaitos haluaa hakea sertifiointia jollekin koulutusalalleen, jonka opetusta annetaan useissa eri yksiköissä.

Tällä hetkellä on meneillään laajamittaista koulujen ja oppilaitosten yhdistymistä. Muun muassa ammatillisia oppilaitoksia liitetään suuriksi kuntayhtymiksi ja peruskouluista tehdään yhtenäiskouluja. Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa meillä löytyy jo esimerkki sertifioidun oppilaitoksen yhdistymisestä osaksi suurempaa oppilaitosta.

Tässä tilanteessa tulee kysymykseen sertifikaatin käyttöoikeuden kohdentuminen uudessa oppilaitoksessa: koskeeko sertifiointi edelleen vain tiukasti aiemmin auditoitua ja sertifioitua oppilaitosta (yksikköä uudessa koulutusorganisaatiossa), ja millä edellytyksin sertifioinnin käyttöoikeus voi laajentua koko uuteen koulutusorganisaatioon.

Edelle esitettyjen kysymysten selventämiseksi ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunta on käsitellyt seuraavat kolme tapausta ja antanut niihin linjaukset, joita noudatetaan jatkossa Oppilaitosten ympäristösertifioinnissa:

1. Useita erillisiä yksiköitä käsittävä oppilaitos (tai koulutuskuntayhtymä) hakee kerralla sertifiointia koko toiminnalleen

2. Useita erillisiä yksiköitä käsittävä oppilaitos hakee sertifiointia osalle toimintaansa, esimerkiksi vain yhdelle koulutusalalle, jota opetetaan useissa yksiköissä

3. Sertifikaatin käyttöoikeuden laajentaminen oppilaitosten yhdistyessä