OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Koulutusta keke-työn tueksi!

Suomen ympäristöopisto Sykli tarjoaa vuonna 2009 seuraavia kestävän kehityksen ohjelmien rakentamista ja sertifiointia tukevia koulutuksia:

Yleissivistävän opetuksen koulutushanke

2008 - 2010 Turussa

 

KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA

TAVOITTEET 

Koulutushankkeen tavoitteena on edistää kouluille ja oppilaitoksille asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Valtakunnallisesti on asetettu tavoitteeksi, että kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla tulisi vuoteen 2010 mennessä olla oma kestävän kehityksen toimintaohjelma ja 15 prosentilla koulutusorganisaatiosta tulisi olla jokin ulkoinen tunnus tai sertifikaatti kestävän kehityksen työstään vuoteen 2014 mennessä.

Koulutushanke tukee osallistuvia kouluja ja oppilaitoksia mm.

1) kestävän kehityksen toimintaohjelmien rakentamisessa tai kehittämisessä 2) johtamisen, opetuksen, oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä 3) alueellisessa verkostoitumisessa ja yhteistyössä kestävän kehityksen edistämisessä

KOHDERYHMÄ

Koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehittäminen ja kestävän kehityksen edistäminen edellyttää koko yhteisön osallistumista ja sitoutumista kehittämiseen.

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää koko kouluyhteisöä tarjoamalla erilaisia kokonaisuuksia koulun johdolle, opetushenkilöstölle ja muulle henkilöstölle.

Kestävän kehityksen edistämistä koko koulun tasolla edistää, jos kustakin koulusta osallistuu useita henkilöitä ja eri henkilöstöryhmien edustajia eri koulutuksiin. Koulut voivat valita koulutustarjonnasta omaa kehittämistyötään ja tavoitteitaan parhaiten tukevat kokonaisuudet. Koulutushankkeeseen sisältyy myös kaksi ruotsinkielistä koulutuskokonaisuutta.

Koulutuskokonaisuuksia on kuvattu tarkemmin esitteessä, jonka voit ladata tästä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joten se on osallistujille maksutonta. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Länsi-Suomen läänin alueen peruskouluille ja lukioille (alueellinen koulutushanke).

LISÄTIEDOT

Pauli Vennervirta, kouluttaja, pauli.vennervirta@sykli.fi; p. 050 387 3938 Kati Lundgren, tuotevastaava, kati.lundgren@sykli.fi, p. 050 572 7771

ILMOITTAUTUMISET

www-sivuilla: www.sykli.fi, sähköpostilla: info@sykli.fi tai puhelimitse p. 019 764 200 Ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua

Koulutushanke ammatillisille oppilaitoksille

2008-2010 Helsingissä

 

KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

TAVOITTEET

Koulutushankkeen tavoitteena on edistää ammatillisille oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Valtakunnallisesti on asetettu tavoitteeksi, että kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla tulisi vuoteen 2010 mennessä olla oma kestävän kehityksen toimintaohjelma ja 15 prosentilla koulutusorganisaatiosta tulisi olla jokin ulkoinen tunnus tai sertifikaatti kestävän kehityksen työstään vuoteen 2014 mennessä.

Vuosien 2007-2010 aikana uusittavissa ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteissa koulutuksen järjestäjälle asetetaan velvoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös tammikuussa 2008 vahvistetuissa ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksissa asetetaan koulutuksen järjestäjille tavoitteeksi mm. kestävän kehityksen toimintaohjelman sisällyttäminen osaksi toimintajärjestelmää.

Koulutushanke tukee osallistuvia oppilaitoksia mm. 1) kestävän kehityksen toimintaohjelmien rakentamisessa tai olemassa olevien ohjelmien kehittämisessä 2) johtamisen, opetuksen, oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä 3) alueellisessa verkostoitumisessa ja yhteistyössä kestävän kehityksen edistämisessä

KOHDERYHMÄ

Oppilaitosten toimintakulttuurin kehittäminen ja kestävän kehityksen edistäminen edellyttää koko yhteisön osallistumista ja sitoutumista kehittämiseen.

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää koko oppilaitosyhteisöä tarjoamalla erilaisia kokonaisuuksia oppilaitosjohdolle, opetushenkilöstölle ja oppilaitosten muulle henkilöstölle.

Kestävän kehityksen edistämistä koko oppilaitoksen tasolla edistää, jos kustakin oppilaitoksesta osallistuu useita henkilöitä ja eri henkilöstöryhmien edustajia eri koulutuksiin. Oppilaitokset voivat valita koulutustarjonnasta omaa kehittämistyötään ja tavoitteitaan parhaiten tukevat kokonaisuudet. Koulutushankkeeseen sisältyy myös kaksi ruotsinkielistä koulutuskokonaisuutta.

Koulutuskokonaisuuksia on kuvattu tarkemmin esitteessä, jonka voit ladata tästä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joten se on osallistujille maksutonta. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Etelä-Suomen läänin alueen ammatillisille oppilaitoksille (alueellinen koulutushanke).

LISÄTIEDOT

Kati Lundgren, tuotevastaava, kati.lundgren@sykli.fi, p. 050 572 7771 Tiina Laurila, kouluttaja, tiina.laurila@sykli.fi, p. 050 3300 297

ILMOITTAUTUMISET

www-sivuilla: www.sykli.fi, sähköpostilla: info@sykli.fi tai puhelimitse p. 019 764 200 Ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.