OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

http://www.okka-saatio.com/

Sertifiointitoimikunta

Ympäristösertifioinnin sääntöjen mukaan OKKA-säätiö kokoaa sertifiointitoimikunnan, joka koostuu 9-15 ympäristö- ja koulutusalan erityisasiantuntijasta ja/tai johtotason edustajasta. Ryhmä toimii OKKA-säätiön alaisuudessa ja se kokoontuu säännöllisesti 3-4 kertaa vuodessa.

Sertifiointitoimikunnan tehtävinä ovat

٠ vastata Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerien päivittämisestä

٠ arvioida auditoijien kouluttajien pätevyys

٠ valvoa ja kehittää auditoijien koulutusta

٠ valvoa auditoijien pätevyyttä

٠ vastata ympäristösertifioinnin yleisestä laadunvalvonnasta ja kehittämisestä

٠ esittää tarvittaessa sääntöjen muuttamista OKKA-säätiön hallitukselle.

Sertifiointitoimikunta toimii ohjaavana ja valmistelevana asiantuntijaelimenä. Tarkoituksena on, että toimikunta ohjaa sertifiointijärjestelmän kehittämistyötä, valvoo järjestelmän laatua, käsittelee järjestelmää koskevat muutokset (esimerkiksi kriteerien päivitys, sääntöjen muuttaminen, ym.) ja laatii niistä esityksen säätiön hallitukselle. Valmistelutyön tekemiseen käytetään OKKA-säätiön ympäristöasiantuntijan työpanosta ja ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittua osaamista.

Sertifiointitoimikunnan jäsenet 2008

puheenjohtaja: Kari Hannula, OKKA-säätiö

 

jäsenet:

 

Matti Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Susanna Tauriainen, Opetushallitus

Eeva Hämeenoja, Suomen ympäristöopisto Sykli (varapuheenjohtaja)

Pirke Suoheimo, Suomen ympäristökeskus

Aino Lotvonen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

Anna-Liisa Kiiskinen, Keski-Suomen ympäristökeskus

Hannele Cantell, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos

Vesa Valpasvuo, Suomen Kuntaliitto

 

sihteeri: Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Sertifiointitoimikunta on luonteeltaan pysyväisluontoinen elin, jonka jäsenet vahvistetaan OKKA-säätiön muiden toimikuntien kanssa samassa vuosirytmissä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Perustetun sertifiointitoimikunnan ensimmäinen toimikausi ulottuu vuoden 2006 loppuun, jolloin säätiön hallitus vahvistaa toimikunnan jäsenet uudelle toimikaudelle. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.