OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin elimet

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioinnin järjestelmän ylläpidosta vastaa OKKA-säätiö. Säätiön tehtävät jakautuvat säätiön hallitukselle, säätiön alaisuudessa toimivalle sertifiointitoimikunnalle sekä säätiössä toimivalle ympäristöasiantuntijalle.

OKKA-säätiön hallituksen tehtävät 

  -  Sertifikaattien myöntämisestä, uusimisesta

     ja raukeamisesta päättäminen

  -  Sääntöjen ja kriteerien muuttaminen

  -  Sertifiointitoimikunnan asettaminen

  -  Auditoijakouluttajien pätevyyden hyväksyminen ja 

     sen peruuttaminen

  -  Auditoijapätevyyden peruuttamisesta päättäminen

Sertifiointitoimikunnan kokoonpano ja tehtävät 

  -  Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerien päivittäminen

  -  Auditoijien kouluttajien pätevyyden arviointi

  -  Auditoijien koulutuksen valvonta ja kehittäminen

  -  Auditoijien pätevyyden valvonta

  -  Oppilaitosten ympäristösertifioinnin yleinen   

     laadunvalvonta ja  kehittäminen 

Sertifiointitoimikunnan jäsenet

Ympäristöasiantuntijan tehtävät 

  -  Sertifiointiin liittyvien päätösten valmistelu

  -  Järjestelmään liittyvien rekisterien ylläpito:

       -  sertifioitujen oppilaitosten rekisteri

       -  auditoijarekisteri

       -  kouluttajarekisteri

  -  Tiedottaminen ja neuvonta

       -  ympäristökriteereiden tulkinnassa neuvominen

       -  sertifiointijärjestelmään liittyvä tiedottaminen

  -  Muu ohjaus ja neuvonta

OKKA-säätiön ympäristöasiantuntijan yhteystiedot.

Katso myös Oppilaitosten ympäristösertifioinnin säännöt.