OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

Opetusministeri Sarkomaa tutustui kestävään kehitykseen Pihkapuiston koulussa

Opetusministeri Sari Sarkomaa tutustui 6.3. helsinkiläisen Pihkapuiston koulun kestävän kehityksen toimintaan. Pihkapuistossa korostuvat kestävien toimintatapojen oppiminen koulun arjessa, oppilaiden vahva osallisuus ja koulun yhteisöllisyys. Malminkartanossa sijaitseva koulu on palkittu ansiokkaasta kestävän kehityksen työstään Vihreällä lipulla ja Oppilaitosten ympäristösertifikaatilla.

- Opetussuunnitelmamme tärkeänä painoalueena on ympäristökasvatus. Tavoitteena on ekologisen ajattelun herättäminen ja kestävän elämäntavan oppiminen arjen pienten tekojen kautta. Niitä ovat esimerkiksi jätteiden lajittelu sekä energian ja veden säästäminen. Hyödynnämme lähiluontoa aktiivisesti opetuksen tukena ja teemme yhteistyötä muun muassa alueen päiväkotien, luontokoulujen ja asukasyhdistyksen kanssa, kertoo Pihkapuiston koulun rehtori Pirkko Kaskinen.

Pihkapuistossa kestävä kehitys ei ole pelkkää ympäristöasiaa. Työssä korostuvat oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen sekä koulun yhteisöllisyys. Koulussa toimii vihreä oppilaskunta, jossa on oppilasedustajia kaikilta luokka-asteilta. Toimintaa tukevat ja ohjaavat opettajajäsenet. Tarvittaessa oppilaskunnan kokouksiin osallistuvat myös kouluisäntä, emäntä, kouluhuoltaja ja rehtori. Muutaman kerran vuodessa kokoontuu aikuisten ympäristöryhmä, jossa kestävän kehityksen asioita pohditaan yhdessä samassa kiinteistössä toimivien päiväkodin ja leikkipuiston edustajien kanssa.

Oppilaskunta vastaa koulun Vihreä lippu -toiminnan ideoinnista ja seuraa tehtyjen päätösten toteutumista. Oppilaskunnan ekoagentit tekevät luokkiin tarkistusiskuja, ja antavat palautetta lajittelun sujumisesta. Koulun toisluokkalaiset ja erityisluokan oppilaat kouluttavat lajittelussa myös läheisen päiväkodin lapsia. Vaikuttamisen taitoja on harjoiteltu lisäksi Hesan Nuorten ääni -projektin kautta. Demokratian keinoin koululle on hankittu urheilu- ja leikkivälineitä sekä oleskelutilan kalusteet. Pihkapuistossa kestävään kehitykseen liittyvät myös sosiaaliset näkökohdat kuten kouluhyvinvointi ja kiusaamisen ehkäisy. Koulussa on käytössä oppilaiden välinen vertaissovittelu, jolla ratkotaan lievemmät kiusaamistapaukset.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelma ja OKKA-säätiön Oppilaitosten ympäristösertifiointi tarjoavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille työvälineitä ja koulutusta kestävän kehityksen ohjelmien rakentamisen tueksi, sekä mahdollisuuden toiminnan sertifiointiin. Pihkapuiston koulu on hyödyntänyt työssään tätä tukea koulun sertifiointiin asti.

- Vihreän lipun toimintamalli ja ympäristösertifikaatin kriteerit sopivat hyvin yhteen. Ne tarjoavat koululle toimintaa ryhdistäviä työvälineitä ja kannustusta ympäristöasioiden hoitoon sekä opetuksen ja koko toiminnan laadun kehittämiseen, kiittelee Pirkko Kaskinen.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja opetusministeriön strategioissa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä.