OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Kestävän kehityksen ohjelmien ja sertifioinnin levittäminen

Opetushallitus on myöntänyt oppimisympäristöjen kehittämisrahoitusta kolmelle verkostohankkeelle, joiden tavoitteena on testata kestävän kehityksen kriteereitä pilotteina toimivissa peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, sekä levittää alueellisesti ja valtakunnallisesti oppilaitosten hyviä käytäntöjä, Oppilaitosten ympäristösertifiointia ja Vihreää lippua.

Hankkeessa on mukana 15 pilottioppilaitosta, joista suurin osa on Oppilaitosten ympäristösertifikaatin ja/tai Vihreän lipun saaneita oppilaitoksia. Hanketta koordinoi Hyvinkään kaupunki, ja kehittämisryhmässä ovat mukana myös OKKA-säätiö, Eco-One ja Suomen ympäristöopisto Sykli. Hanke toteutetaan vuosina 2008-2009 ja sille haetaan lisärahoitusta maaliskuussa 2008. Hankkeen toiseen vaiheeseen kutsutaan mukaan myös Suomen Ympäristökasvatuksen Seura.

Hankkeen tärkein tavoite on kestävän kehityksen työn aktiivinen levittäminen valtakunnallisesti. Tässä työssä johtotähtinä ovat sertifioidut ja Vihreä lippu -koulut ja oppilaitokset. Tarkoituksena on, että oppilailla on keskeinen rooli koulujen toimintamallien levittäjinä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa alueellisten kestävän kehityksen verkostojen sekä kuntien sivistystoimien kanssa.