OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

 

Kriteerien selitys -aineisto

Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereistä on laadittu niiden käyttöä tukeva Kriteerien selitys -aineisto. Sen tarkoituksena on selventää oppilaitoksille ja auditoijille kriteerien tavoitteita ja tulkintaa. Ohjeen laadinnassa on hyödynnetty mm. viiteaineistoja, sertifiointiauditointien esimerkkejä sekä auditoijien koulutuksessa esille nousseita näkökohtia. Aineistoa on työstetty oppilaitosten ympäristöarvioijien jatkokoulutuksissa.

Ohje on jaettu kriteerien osa-alueisiin (1. Ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen, 2. Opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen, 3. Ylläpitotoiminnot). Se sisältää kriteereittäin seuraavat kohdat:

* Kriteeri 

 

* Kriteerin selitys: mitä kriteerillä tarkoitetaan ja miksi siinä esitetyt asiat ovat tärkeitä 

 

* Mitä kriteerin täyttymiseksi vaaditaan: täsmennys itsearvioinnin kysymyslistojen arviointiperusteissa esitettyyn vaatimustasoon ja esimerkkejä mahdollisista toteutuksista

Oppilaitosten ympäristösertifikaatin saamisen vaatimukset ja pisterajat löydät tästä.

Kriteerien selitys -aineistoon pääset tästä kriteerien osa-alueittain:

1. Ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen

2. Opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen

3. Ylläpitotoiminnot

HUOM! Tällä hetkellä ovat valmiina osat 1 ja 3.

Materiaalia on tarkoitus kehittää jatkuvasti. Kaikenlainen palaute aineistosta on hyvin tervetullutta!

erkka.laininen@okka-saatio.com