OKKA-stiftelsen

Miljöcertifieringsorgan av läroanstalter

 

 

Miljöcertifiering av läroanstalter

Miljöcertifiering av läroanstalter har börjat. Läroanstalter kan sökas miljöcertifikat från OKKA-stiftelsen. Beviljande av miljöcertifikat grundar sig på Miljökriterier för skolor och läroanstalter. En förutsättning för att få miljöcertifikat är att läroanstalten utför en självvärdering. Dessutom granskas läroanstaltens självvärderingsrapport av en neutral, extern revisor, som också genomför en revision i läroanstalten. Läroanstalten måste uppfylla de obligatoriska miljökriterier och uppnå minimipoängsumman för de poängsatta kraven.

LIFE Envedu projektet slutat

LIFE Envedu projektet, som har fått stöd från Europeiska kommissionen har slutat i November 2004. Miljökriterier för läroanstalter, miljöcertifiering av läroanstalter med sina regler och verksamheter, extern revisionens metoder och självvärderingshjälpmedel utvecklades i detta projekt. Dessutom miljö- och revisorsutbildning anordnades också i projektet. Manualen Miljöcertifiering av läroanstalter och Revisorsmanual publicerades också i projektet. En del av materialen är på svenska och på engelska. Alla svenska publikationer och materialer kan man hitta på Miljöcertifieringens svenska sidor. Envedu-projektets webaddress är www.hrakk.fi/envedu

Vid slutet av Envedu projektet fyra certifikater hade beviljats. På grund av respons och kontakter kan man ändå säga, att intresset mot miljöcertifiering har ökats. Financiering av miljöcertifiering i OKKA-stiftelsen har tillförsäkrats och man kan vänta på att  miljöcertifiering av läroanstalter ökas märkvärdigt i år 2005. 

 

Aktuellt:

Miljöcertifiering av läroanstalter har börjat på 19.3.2004. 

Miljösertifiering av läroanstalter.

Envedu-projektet, inom ramen för vilket miljöcertifiering av läroanstalter har utarbetats och som har fått stöd från Europeiska komissionens LIFE program, har slutat på 30.11.2004. Mer information om projektet och dess resultat kan man läsa på websidan www.hrakk.fi/envedu. Alla publikationer och andra material av projektet kan fås på dessa webbsidor om miljöcertifiering.

Final Report

Layman's report