OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

Ympäristöauditoijien täydennyskoulutus

kestävän kehityksen sertifiointiin

 

SEKÄ

 

Uusien auditoijien pätevöitymiskoulutus

Oppilaitosten ympäristösertifiointi ja -kriteerit päivittyvät alkuvuodesta 2009 kestävän kehityksen kriteereiksi ja sertifioinniksi. Kriteereistä tehdään omat versiot yleissivistäville kouluille ja ammatillisille oppilaitoksille. 

UUTEEN SERTIFIOINTIIN SIIRTYMISTÄ VARTEN PÄIVITÄMME AUDITOIJAVERKOSTON OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA MAALIS-HUHTIKUUSSA 2009. SAMASSA YHTEYDESSÄ ON MAHDOLLISTA SUORITTAA MYÖS AUDITOIJAN PERUSKOULUTUS JA PÄTEVÖITYÄ ARVIOIJAKSI UUDESSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIOINNISSA.

Koulutuksessa on omat ryhmät yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle. Auditoijaksi pätevöityvien koulutuksen laajuus on kolme lähiopetuspäivää ja harjoitusauditointi. Päivityskoulutuksen laajuus on kaksi lähiopetuspäivää ja harjoitusauditointi. Pätevöityvien toinen ja kolmas lähipäivä ovat yhteisiä ympäristöauditoijien päivityskoulutuksen kanssa.

Koulutus on osallistujille maksutonta OPH:n rahoittamaa täydennyskoulutusta. Koulutuksen järjestämisestä vastaavat Suomen ympäristöopisto Sykli, OKKA-säätiö ja Eco-One.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta saat lataamalla koulutuksen esitteen tästä: koulutusesite

 

Ajankohtaista:

KESÄKUU 2009: yhteensä 28 sertifikaattia myönnetty

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JULKISTETTU

Auditoijien perus- ja täydennyskoulutus uuteen kestävän kehityksen sertifiointiin 3-4/2009

Sykliltä uusia kestävän kehityksen koulutuksia vuonna 2009

Luonto- ja ympäristökoulut hakemaan ympäristösertifikaattia!

Opetusministeri Sarkomaa tutustui kestävään kehitykseen Pihkapuiston koulussa 

Linjauksia suurten oppilaitosten ja koulutuskuntayhtymien sertifiointiin

Uusia kestävän kehityksen koulutuksia tarjolla Syklissä

Sertifiointia ja keke-ohjelmia levitetään oppimisympäristöhankkeella

Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa -seminaari Helsingissä 1.11.2007 SEMINAARIN ESITYKSET

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa

Kriteerien selitys -aineisto laadittu ympäristökriteerien käytön tueksi

Oppilaitosten ympäristösertifiointi tukee kestävän kehityksen strategioita 

Sääntömuutos, sertifikaatin ylläpito ja vuosittaiset itsearvionnit

Keke-kriteerien suunnittelu käynnistynyt: Lataa artikkeli "Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa".

Sertifiointitoimikunta nimetty.

Auditoinneille määritelty suositushinnat.

Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin ja Auditoijan opas ladattavissa pdf-muodossa.

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioinnin esittelykalvot.

Euroopan komission LIFE-rahoitustukea saanut Envedu-hanke, jossa kolujen ja oppilaitosten ympäristösertifiointi kehitettiin päättyi 30.11.2004. Hankkeesta ja sen tuloksista saa tietoa osoitteesta www.hrakk.fi/envedu. Kaikki hankkeessa tuotetut julkaisut ja muut aineistot löytyvät näiltä oppilaitosten ympäristösertifioinnin www-sivuilta. Envedu-hankkeen englannin kielisiä raportteja voi lukea myös tältä sivulta: Loppuraportti ja Maallikkoversio hankeraportista (Layman's report)