OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioija

www.okka-saatio.com

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIOINTI KÄYNNISTYMÄSSÄ

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi käynnistyy vuoden 2010 alussa. Samalla ympäristösertifioinnin nettisivusto uudistuu kokonaan. Tältä sivulta löydät jatkossa uusiin kestävän kehityksen kriteereihin ja sertifiointiin liittyvät aineistot. Ympäristösertifioinnin sivut säilyvät edelleen linkitettynä uuteen sivustoon.

Oppilaitosten ympäristösertifikaattia voi hakea vuoden 2010 loppuun saakka. Sen jälkeen kestävän kehityksen sertifiointi korvaa kokonaan ympäristösertifioinnin.

Oppilaitosten ympäristösertifikaatin omaavan oppilaitoksen on päivitettävä sertifikaattinsa uusien kestävän kehityksen kriteerien mukaiseksi ensimmäisessä vuoden 2010 jälkeen tapahtuvassa sertifikaatin uusimisauditoinnissa.

Jos oppilaitoksesi on kiinnostunut uudesta kestävän kehityksen sertifioinnista, OKKA-säätiö tarjoaa asiasta lisätietoa jo ennen uusien nettisivujen avaamista.

LATAA TÄSTÄ UUDEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIOINNIN ESITE JA KRITEERIT:

Peruskoulut ja lukiot

Ammatilliset oppilaitokset

Ota yhteyttä:

Erkka Laininen

etunimi.sukunimi [at] okka-saatio.com

puh. 050 3729 195

 

Oppilaitosten ympäristösertifiointi

Oppilaitosten ympäristösertifiointi käynnistyi maaliskuussa 2004. Sertifioinnin perustana ovat Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit, joissa toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta. Sertifiointi ja kriteerien käyttö on oppilaitoksille vapaaehtoista. Ne soveltuvat peruskoulujen ja lukioiden sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten käyttöön. Kriteereiden ja sertifioinnin soveltuvuutta korkea-asteen oppilaitoksille selvitetään parhaillaan. 

Kriteerit täyttävä oppilaitos voi hakea Oppilaitosten ympäristösertifikaattia Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiöltä.

Sertifikaatti on myönnetty kesäuuhun 2009 mennessä 28 oppilaitokselle: Päntäneen koulu (Kauhajoki), Ala-Malmin peruskoulu (Helsinki), Riihimäen kauppaoppilaitos, Helsingin palvelualojen oppilaitos, Muuramen lukio, Kuvaskankaan koulu (Merikarvia), Sammonlahden koulu (Lappeenranta), Langinkosken lukio (Kotka), Toivion koulu (Pirkkala), Kuusamon lukio, Hollolan lukio, Kinnarin koulu (Järvenpää), Kisakallion urheiluopisto (Lohja), Pihkapuiston koulu (Helsinki), Piispanristin koulu (Kaarina), Uudenmaan maaseutuopisto (Hyvinkää), Savonia ammatti- ja aikuisopiston matkailu- ja ravitsemisalan koulutusyksikkö (Kuopio), Oulun Palvelulan Opisto, Pupuhuhdan koulu (Jyväskylä), Hönttämäen koulu (Oulu) ja Luontokoulu Ilves (Hämeenlinna), Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kiteen maaseutuopetus, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen luonnonvara-alan yksikkö (Saarijärvi), Jämsän ammattiopisto, puutarha-, luonto- ja ympäristöala,  Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruveden yksikkö, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, (Piikkiö), Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivalan yksikkö

Oppilaitosten ympäristösertifiointi ja -kriteerit on kehitetty marraskuussa 2004 päättyneessä Euroopan yhteisön Life Environment -rahoitusta ja ympäristöministeriön tukea saaneessa Envedu -hankkeessa, jonka yhteistyötahoja ja osarahoittajia olivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA-säätiö ja Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus. Projektissa toimivat alihankkijoina Opetushallitus, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Oulun yliopisto ja Osuuskunta Eco-One. Lisäksi Suomen Ympäristökasvatuksen Seuralta saatiin asiantuntija-apua ympäristökriteerien kehittämiseen.

OKKA-säätiö vastaa Oppilaitoksen ympäristösertifioinnin hallinnosta. Se myöntää sertifikaatit, pitää yllä sertifioitujen oppilaitosten ja auditoijien rekisteriä, antaa neuvontapalveluja sekä vastaa sertifiointitoiminnan laadusta ja sen kehittämisestä.

Sertifiointijärjestelmän tavoitteet ja sisältö

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin tavoitteena on tarjota oppilaitoksille työvälineitä opetuksen ja toiminnan laadun kehittämiseen ja sitä kautta nostaa oppilaitosten ympäristöasioiden hoidon tasoa valtakunnallisesti. Ympäristökriteerien avulla tuetaan ympäristökasvatuksen toteutumista läpäisevästi opetuksessa ja oppilaitosten arjessa, ja vahvistetaan ammatillisessa koulutuksessa oppilaitosten valmiuksia vastata elinkeinoelämän ympäristöosaamisen tarpeisiin. Kannusteeksi ympäristötyölle tarjotaan oppilaitosten toimintaan ja tarpeisiin soveltuva sertifiointi, joka on riittävän edullinen ja kevyt pienellekin oppilaitokselle.

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin järjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää

     - kriteerit ympäristöasioiden sisällyttämiselle oppilaitosten 

       johtamiseen, opetukseen ja arkikäytäntöihin eri   

       kouluasteilla

     - laajan tukimateriaalin oppilaitosten kestävän kehityksen

       työn tueksi

     - valtakunnallisen auditoijaverkoston, jonka avulla

       toteutetaan toiminnan arviointia ja kehittämistä

     - neuvontaa oppilaitoksille ja auditoijille

     - opettajien täydennyskoulutusta kestävän kehityksen

       ohjelman rakentamiseen ja toiminnan arviointiin

     - mahdollisuuden ulkoisen tunnustuksen saamiseen

       laadukkaasta ympäristötyöstä

Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit

Ympäristökriteerit asettavat tavoitetason esimerkilliselle ympäristöasioiden hoidolle. Niiden avulla voidaan myös tunnistaa kehittämiskohteita toiminnassa. Kriteerit keskittyvät kestävän kehityksen ekologiseen osa-alueeseen, eli vastuuseen ympäristöstä, mutta ne laajennetaan myöhemmin käsittelemään myös taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet. Sertifioinnin ohella kriteerien ja niiden käytön tueksi laadittujen ohjeiden ja työkalujen tarkoituksena on toimia välineinä oppilaitosten toiminnan ja opetuksen laadun kehittämiseen.

Kriteerit koostuvat kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat:

      1. Ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi ja  

                kehittäminen

Keskeinen sisältö: ympäristötyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus, ympäristöasioiden sisällyttäminen oppilaitoksen kaikkeen toimintaan, sisäinen yhteistyö, oppilaiden ja henkilöstön osallistuminen, yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa.

2.  Opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen

Keskeinen sisältö: Ympäristökasvatuksen toteutuminen läpäisyperiaatteella, ympäristöopetuksen arviointi ja jatkuva parantaminen, oppilaiden osallistuminen ympäristöasioiden suunnitteluun ja toimintaan ympäristön puolesta.

3.  Ylläpitotoiminnot

      Keskeinen sisältö: Toiminnan suorien ympäristövaikutusten vähentäminen, ympäristökasvatusta tukeva oppimisympäristö, tekniset parannukset ja toimintatapojen kehittäminen, yhteistyö palvelun tuottajien ja oppilaitoksen ylläpitäjän kanssa.

 Sertifikaatin vaatimukset

Ympäristösertifikaatin saamisen edellytyksenä on oppilaitoksen tekemä itsearviointi. Lisäksi riippumaton, ulkoinen auditoija tarkastaa oppilaitoksen itsearviointiraportin ja suorittaa arvioinnin oppilaitoksessa. Ulkoisen arvioinnin eli auditoinnin avulla todennetaan, että oppilaitos täyttää ympäristökriteerien vaatimukset.

Auditointeja suorittavat pätevöityneet, oppilaitosten opetus- tai muuhun henkilöstöön kuuluvat arvioijat, joita on tähän mennessä koulutettu Suomeen 85. Sertifikaatti on maksuton, mutta oppilaitos vastaa kustannuksista, jotka syntyvät ulkoisesta auditoinnista (auditoijan työ- ja matkakustannukset). 

Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vihreä lippu -ohjelmaa ja ympäristökriteereitä voidaan käyttää rinnakkain ja ne tukevat hyvin toisiaan. Sertifioitu oppilaitos voi täydentää ympäristöjärjestelmänsä vastaamaan myös kansainvälisten ympäristöjärjestelmästandardien vaatimuksia (ISO 14 001, EMAS).        

 

Ajankohtaista:

KESÄKUU 2009: yhteensä 28 sertifikaattia myönnetty 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JULKISTETTU

Auditoijien perus- ja täydennyskoulutus uuteen kestävän kehityksen sertifiointiin 3-4/2009

Sykliltä uusia kestävän kehityksen koulutuksia vuonna 2009

Luonto- ja ympäristökoulut hakemaan ympäristösertifikaattia!

Opetusministeri Sarkomaa tutustui kestävään kehitykseen Pihkapuiston koulussa 

Linjauksia suurten oppilaitosten ja koulutuskuntayhtymien sertifiointiin

Uusia kestävän kehityksen koulutuksia tarjolla Syklissä

Sertifiointia ja keke-ohjelmia levitetään oppimisympäristöhankkeella

Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa -seminaari Helsingissä 1.11.2007 SEMINAARIN ESITYKSET

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa

Kriteerien selitys -aineisto laadittu ympäristökriteerien käytön tueksi

Oppilaitosten ympäristösertifiointi tukee kestävän kehityksen strategioita 

Sääntömuutos, sertifikaatin ylläpito ja vuosittaiset itsearvionnit

Keke-kriteerien suunnittelu käynnistynyt: Lataa artikkeli "Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa".

Sertifiointitoimikunta nimetty.

Auditoinneille määritelty suositushinnat.

Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin ja Auditoijan opas ladattavissa pdf-muodossa.

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioinnin esittelykalvot.

Euroopan komission LIFE-rahoitustukea saanut Envedu-hanke, jossa kolujen ja oppilaitosten ympäristösertifiointi kehitettiin päättyi 30.11.2004. Hankkeesta ja sen tuloksista saa tietoa osoitteesta www.hrakk.fi/envedu. Kaikki hankkeessa tuotetut julkaisut ja muut aineistot löytyvät näiltä oppilaitosten ympäristösertifioinnin www-sivuilta. Envedu-hankkeen englannin kielisiä raportteja voi lukea myös tältä sivulta: Loppuraportti ja Maallikkoversio hankeraportista (Layman's report)